Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 13: Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong ứng dụng nhờ thư viện Flask-Babel. Chúng ta cũng sẽ học cách tạo ra một vài lệnh mở rộng mới để giúp cho quá trình dịch thuật đơn giản hơn.