Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 22: Tìm hiểu về tác vụ nền

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên tắc xây dựng các tác vụ nền và thực thi độc lập với ứng dụng. Qua đó, chúng ta sẽ tạo ra một tác vụ nền để xuất file với sự hỗ trợ của phần mềm Redis.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 20: JavaScript nâng cao

Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề về JavaScript và tìm hiểu thêm một số kỹ thuật JavaScript nâng cao như Ajax và thư viện jQuery để làm cho ứng dụng của chúng ta “hấp dẫn” hơn với người sử dụng.