Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 13: Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong ứng dụng nhờ thư viện Flask-Babel. Chúng ta cũng sẽ học cách tạo ra một vài lệnh mở rộng mới để giúp cho quá trình dịch thuật đơn giản hơn.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 8: Tạo chức năng follower

Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng chức năng theo dõi (follower) cho ứng dụng. Qua đó, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các quan hệ trong cơ sở dữ liệu và cách sử dụng SQLAlchemy để tạo ra và truy vấn các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu và xây dựng các unit test cơ bản cho ứng dụng.