Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 16: Hỗ trợ tìm kiếm

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ chế hoạt động của các giải pháp tìm kiếm văn bản (Full-Text Search). Chúng ta cũng sẽ đi qua những kỹ thuật nâng cao của Flask và Python để tích hợp một giải pháp tìm kiếm văn bản mã nguồn mở là Elasticsearch vào ứng dụng. Nhờ đó, ứng dụng của chúng ta sẽ có khả năng tìm kiếm các bài viết dựa trên từ khóa được cung cấp.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 13: Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong ứng dụng nhờ thư viện Flask-Babel. Chúng ta cũng sẽ học cách tạo ra một vài lệnh mở rộng mới để giúp cho quá trình dịch thuật đơn giản hơn.