Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 8: Tạo chức năng follower

Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng chức năng theo dõi (follower) cho ứng dụng. Qua đó, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các quan hệ trong cơ sở dữ liệu và cách sử dụng SQLAlchemy để tạo ra và truy vấn các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu và xây dựng các unit test cơ bản cho ứng dụng.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 7: Xử lý lỗi

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ chế dò lỗi (debug) trong Flask cũng như cách xử lý và tùy biến các thông báo lỗi. Chúng ta cũng sẽ sử dụng một số công cụ có sẵn trong các thư viện hỗ trợ của Flask để gởi thông báo qua email và ghi nhận các tình huống bất thường trong hệ thống log (nhật ký) của ứng dụng.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 6: Hồ sơ cá nhân và ảnh đại diện

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một trang hồ sơ cá nhân (user profile) và cách tạo ảnh đại diện tự động cho các user. Chúng ta cũng sẽ lập trình một form đơn giản để user có thể cập nhật thông tin cá nhân của họ.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 5: Xử lý đăng nhập

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thư viện Flask-Login và tạo ra một hệ thống đăng nhập hoàn chỉnh cho ứng dụng của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu khái quát về khái niệm password hash và cách sử dụng các hàm có sẵn trong Flask-Login để kiểm tra dữ liệu nhập.

Sinh nhật thứ 50 của Unix: Hệ điều hành nền tảng cho điện thoại thông minh đã bắt đầu từ thất bại như thế nào?

Một bài viết rất đáng suy ngẫm. Nó cung cấp lược sử về hệ điều hành Unix và các tác giả của nó: Ken Thompson, Dennis Ritchie và Rudd Canaday, cũng như quá trình hệ điều hành Unix phát triển và trưởng thành từ thất bại của dự án Multics. Qua đó, nó giúp chúng ta hiểu được vì sao Unix được phổ biến như ngày nay.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng thông qua các mô hình quan hệ. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách thức để ghi và đọc dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nhờ vào các tiện ích trong thư viện mở rộng SQLAlchemy được Flask hỗ trợ.

Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 1: Hello World!

Loạt bài viết này sẽ giúp bạn hiểu vể ứng dụng Flask và cách áp dụng để tạo ra một ứng dụng Web đơn giản với Python và Flask framework. Xuyên suốt loạt bài học, chúng ta sẽ đi từ các khái niệm từ căn bản đến nâng cao trong lập trình Web nói chung và Flask nói riêng để áp dụng vào ứng dụng của chúng ta.